Luonnolliset luonnon äänet!

Seuraava tarina on fiktiivinen, mutta hyvin tyypillinen tilanne, johon kuulokojeita hankitaan.  Matti on aktiivinen luonnossa liikkuja. Lähimetsä on ollut hänelle tärkeä rentoutumispaikka jo monien vuosien ajan.  Kuulonaleneman takia Matti ei …