Audionomi

Audionomi eli kuulontutkija on sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja joka on erikoistunut audiologiseen hoitotyöhön.
Audiologisen hoitotyö tavoitteena on selvittää diagnostisilla kuulontutkimuksilla kuulonaleneman laatu ja taso. Tutkimusten perusteella arvioidaan asiakkaan / potilaan kuulonkuntoutuksen tarve kuulokojeille sekä millaisia muita kuulon apuvälineitä hän tarvitsee opiskelussa, työssä ja kotona.