KuuloSirpakassa diagnostiset kuulontutkimukset tekee koulutettu audionomi. Ihmisen korvat aistivat ääniä 20Hz:stä aina 20000Hz:n saakka. Kuulontutkimukset tehdään yhdellätoista taajuudella, taajuuksien 125Hz – 8000Hz:n välillä. Nämä taajuudet ovat puheen kuulemisen kannalta kaikkein tärkeimmät. Kumpikin korva tutkitaan erikseen, koska kuulonalenema voi olla erilainen kummassakin korvassa.
Saadakseen Kela-korvauksen kuulontutkimuksista asiakkaalla tulee olla lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys sekä voimassa oleva Kela-kortti mukana. Seuraavista tutkimuksista voi hakea KELA:n korvausta.

KELAn korvaukset vuonna 2016:

KOODINIMIKEKuuloSirpakan
hinta v. 2016
KELA korvaus
vuonna 2016
DFF00Äänesaudiometria (sisältää ilma- ja luujohtotutkimuksen)75,00 €12,00€
DFF15Puheaudiometria75,00 €12,00€
DFF30Epämiellyttävyyskynnysmittaukset50,00€8,00€
DFF20Lapsiaudiometriset tutkimukset yli 4 vuotiaille144,00€23,00€
DFF80Tinnitusanalyysi75,00€12,00€
DAX08Kuulokojeen sovitus75,00€12,00€
DAX00Kuulokojeen säätö tai tarkistus50,00€8,00€
Mallin otto50,00€ei kela korvausta

 

ÄÄNESAUDIOMETRIA
Tutkimuksen ajan asiakas istuu joko äänieriössä tai muussa kuulontutkimukseen tarkoitetussa tilassa. Äänesaudiometria tutkimuksella tarkoitetaan ilma- ja luujohtokuulon tutkimusta. Ilmajohtotutkimuksessa asiakkaalla on korvillaan kuulokkeet. Niistä kuuluvien äänimerkkien perusteella etsitään hennoimmat äänet mitä asiakas kuulee yhdellätoista eri taajuudella. Tutkittava antaa napin painalluksella merkin, että on kuullut äänen.
Luujohtotutkimuksessa luujohtovärähtelijä on korvalehden takana kartiolisäkkeen päällä. Sieltä ääni joutuu suoraan sisäkorvaan. Sillä kuuluvien äänimerkkien perusteella etsitään heikoimmat äänet mitä asiakas kuulee viidellä taajuudella. Jälleen tutkittava antaa napin painalluksella merkin, että on kuullut äänen.
Äänesaudiometria tutkimuksen perusteella saadaan tieto kuulonaleneman tyypistä ja haitasta verrattuna laskennalliseen hyvään kuuloon.
Tutkimuksen tekemiseen menee aikaa 30min.

 

PUHEAUDIOMETRIA
tutkimuksella tarkoitetaan sanojen tunnistuskynnys ja sanojen tunnistusprosentin mittausta. Tutkimus tehdään kumpaankin korvaan erikseen. Tutkimuksessa ensin etsitään pieni mahdollinen taso missä asiakas tunnistaa sanat oikein eli puhekynnys ja sen jälkeen sanojen tunnitusprosentit.
Puheaudiometria tutkimuksen perusteella saadaan tieto, miten asiakas kuulonvaraisesti tunnistaa sanat hälyttömässä ympäristössä verrattuna laskennalliseen hyvää sanojen tunnistuskykyyn.
Tutkimuksen tekemiseen menee aikaa 30 min.

 

EPÄMIELLYTTÄVYYSKYNNYSMITTAUS
tutkimus tarkoittaa sitä, että selvitetään milloin asiakas kokee äänien muuttuvan mukavasta epämiellyttäväksi. Tutkimuksen aikana asiakkaalla on korvillaan kuulokkeet. Tutkimus suoritetaan vähintään kolmella taajuudella. Tutkimuksen tekemiseen menee aikaa 15 min.

 

TINNITUSANALYYSI
tutkimusta edeltää äänesaudiometria. Tinnitusanalyysin avulla etsitään millä taajuudella ja voimakkuudella tinnitus eli korvan soiminen mahdollisesti on.
Tutkimuksen tekemiseen menee aikaa 45min.

 

KUULONEUVONNALLA
tarkoitetaan sitä, että asiakkaalle kerrotaan millainen hänen kuulontutkimustuloksensa ovat ja millaiset ratkaisut auttavat häntä.
Ennen kuulokojeiden sovitusta tutkitaan äänes- ja puheaudiometria sekä epämiellyttävyyskynnysmittaus. Tutkimusten perusteella saadaan tieto sille, millaiset kuulokojeet asiakkaalle sopii. Kuulokojeiden valintaan vaikuttavat asiakkaan toiveet ja tarpeet, näkökyky, käsien toimintakyky, korvanlehtien muoto ja koko, korvakäytävien muoto ja koko sekä asiakkaan mahdolliset sairaudet.
Kuuloneuvontaa varataan aikaa 30 min.