tj. Audionomi – Kuntousohjaaja – Terveydenhoitaja AMK /
040 455 2555 /

sirkku-marja@kuulosirpakka.fi

Audionomi eli kuulontutkija on sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja joka on erikoistunut audiologiseen hoitotyöhön. Audiologisen hoitotyö tavoitteena on selvittää diagnostisilla kuulontutkimuksilla kuulonaleneman laatu ja taso. Tutkimusten perusteella arvioidaan asiakkaan / potilaan kuulonkuntoutuksen tarve kuulokojeille sekä millaisia muita kuulon apuvälineitä hän tarvitsee opiskelussa, työssä ja kotona.